Credit Agricole dołącza do globalnej inicjatywy EndPlasticPollution.

10/05/23

Bank Credit Agricole dołączył do inicjatywy #EndPlasticPollution, która została zainaugurowana przez UNEP/GRID Warszawa i wspiera rezolucję „Koniec z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi”. W ramach tej inicjatywy bank poszukuje nowych możliwości w lepszym zarządzaniu odpadami w banku oraz zastanawia się nad rozwiązaniami finansowymi, które pomogą jego klientom.

Według danych, tworzywa sztuczne stanowią 85% wszystkich zanieczyszczeń mórz i oceanów. Wpływa nawet 27 tysięcy ton plastiku rocznie do samego Bałtyku. Przyjęcie rezolucji „Koniec z Zanieczyszczeniem Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego” stało się historycznym wydarzeniem w walce z zanieczyszczeniem środowiska i wielkim osiągnięciem Programu ONZ ds. Środowiska. Rezolucja ta skupia się na pełnym cyklu życia plastiku, w tym jego produkcji, projektowaniu i zarządzaniu odpadami. UNEP/GRID-Warszawa zainaugurowała inicjatywę #EndPlasticPollution w nawiązaniu do jej postanowień.

Celem inicjatywy jest eliminacja plastiku tam, gdzie nie jest potrzebny lub może być zastąpiony innymi materiałami oraz zarządzanie odpadami w taki sposób, aby mogły stać się surowcem wtórnym. Inicjatywa ta łączy siły w działaniach na rzecz inteligentnego zarządzania tworzywami sztucznymi, a jednym z jej efektów będzie wypracowanie rekomendacji dla Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego.

Dla Credit Agricole włączenie się w inicjatywę #EndPlasticPollution to szansa na poszukiwanie nowych możliwości w lepszym zarządzaniu odpadami oraz refleksja nad rozwiązaniami finansowymi, które wesprą w tym jego klientów. – Jako bank, dla którego działania na rzecz środowiska należą do głównych założeń strategicznych, jesteśmy dumni z faktu, że włączamy się aktywnie w proces tworzenia międzynarodowego prawa oraz stymulujemy działania podejmowane dla optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych. Od kilku lat prowadzimy kampanię edukacyjną  #mniejplastiku i odpowiedzialnie podchodzimy do naszego wpływu na środowisko, dlatego filary nowej inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa są dla nas niezwykle istotne. – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Dla Credit Agricole włączenie się w inicjatywę #EndPlasticPollution to szansa na poszukiwanie nowych możliwości w lepszym zarządzaniu odpadami oraz refleksja nad rozwiązaniami finansowymi, które wesprą jego klientów. Jako bank, dla którego działania na rzecz środowiska są jednym z głównych założeń strategicznych, Credit Agricole jest dumne z faktu, że aktywnie włącza się w proces tworzenia międzynarodowego prawa oraz stymuluje działania na rzecz optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych. Bank od kilku lat prowadzi kampanię edukacyjną #mniejplastiku i odpowiedzialnie podchodzi do swojego wpływu na środowisko. Filary nowej inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa są dla niego niezwykle istotne. – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Bank Credit Agricole od dłuższego czasu angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jego udział w inicjatywie #EndPlasticPollution jest kolejnym krokiem w realizacji tego celu. Bank działa na rzecz redukcji zużycia plastiku poprzez kampanię edukacyjną #mniejplastiku oraz wprowadzenie szeregu działań, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

W ramach współpracy z ośrodkiem UNEP/GRID-Warszawa w ramach programu Climate Leadership, bank dąży do stworzenia zielonych produktów, które spełnią potrzeby różnych grup klientów. Dodatkowo, włączenie się do inicjatywy #EndPlasticPollution umożliwi mu poszukiwanie nowych rozwiązań w lepszym zarządzaniu odpadami oraz refleksję nad rozwiązaniami finansowymi, które pomogą jego klientom w tym zakresie.

Inicjatywa #EndPlasticPollution skupia się na eliminacji plastiku tam, gdzie nie jest potrzebny, oraz na zarządzaniu odpadami tak, aby mogły stać się surowcem wtórnym. Jej celem jest wypracowanie rekomendacji dla Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego oraz budowanie świadomości w zakresie optymalnego wykorzystania tworzyw sztucznych z korzyścią dla biznesu i środowiska. Bank Credit Agricole działa w sektorze finansowym, który ma duży wpływ na inwestycje w przemysł tworzyw sztucznych, dlatego jego zaangażowanie w inicjatywę może mieć znaczący wpływ na kierunek rozwoju tej branży.

Współpraca banku z inicjatywą #EndPlasticPollution jest również zgodna z 12. Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ - Odpowiedzialną Konsumpcją i Produkcją. Realizacja tego celu jest kluczowa dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia potrzeby dzisiejszego społeczeństwa, a jednocześnie nie zagraża przyszłym pokoleniom.