TotalEnergies pozywa Greenpeace

10/05/23

Francuska firma energetyczna TotalEnergies wytoczyła proces przeciwko Greenpeace France oraz firmie consultingowej Factor-X za „fałszywe i wprowadzające w błąd informacje” w ich raporcie z listopada 2022 roku, w którym stwierdzono, że TotalEnergies zaniżało swoje emisje gazów cieplarnianych w 2019 roku.

Firma domaga się od sądu nakazu wycofania publikacji i zaprzestania wszelkich odniesień do niej pod karą 2 tys. euro dziennie oraz symbolicznego 1 euro odszkodowania. Z kolei Greenpeace twierdzi, że firma energetyczna wyemitowała w 2019 roku około 1,64 mld ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, ale w publicznych oświadczeniach ujawniła jedynie 455 mln ton.

Działania TotalEnergies spotkały się z krytyką ze strony Greenpeace France, których dyrektor Jean-Francois Julliard powiedział: „TotalEnergies chce przeciągnąć Greenpeace przez długi proces prawny, wymazać nasze raporty i uniemożliwić nam potępienie ich wprowadzających w błąd i zabijających klimat praktyk. My jednak będziemy dalej demaskować ich działania”.

Firma energetyczna tłumaczy się z tych oskarżeń, stwierdzając, że w raporcie podwójnie policzono emisje poprzez świadome użycie wątpliwych metodologii, które były moralnie szkodliwe dla notowanej na giełdzie spółki. Rzecznik TotalEnergies powiedział, że głównym celem firmy jest doprowadzenie do tego, aby sąd uznał fałszywy charakter raportu.

Sprawa jest ważna z punktu widzenia walki ze zmianami klimatycznymi i deklarowanego przez firmy energetyczne zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Ostateczne decyzje sądu mogą wpłynąć na to, jak firmy będą prezentować swoje emisje w przyszłości oraz na to, jak będą odpowiedzialne za swoje działania wobec środowiska naturalnego.